Kategorie
Nauka

Zawartość metanu w atmosferze rośnie najszybciej w zarejestrowanej historii

planeta Ziemia
Pomiary przeprowadzone przez National Oceanic and Atmospheric Administration pokazują, że metan, jeden z najsilniejszych gazów cieplarnianych, rośnie szybciej niż kiedykolwiek w historii. Świetnie!